Оснивање

 1. године Удружење са приказивачком организацијом СЛАВИЦА ФИЛМ из  Ниша  оснива (смотру)
  Фестивал глумачких остварења југословенског играног филма – „Филмски сусрети“ (данас Фестивал
  глумачких остварења домаћег играног филма „Филмски сусрети“ – Ниш). До данашњег дана то је
  остала најзначајнија активност и брига Удружења која траје већ 45 година. Овај Фестивал
  јединственог је карактера у свету јер награђије искључиво глумачка остварења на филму и њему
  сличним медијима, а данас представља најтрајнију и најзначајнију филмску манифестацију
  у  Републици Србији . Сличних иницијатива по овом узору било је и у другим државама (СССР, ЧСР) али се
  нису успеле дуже одржати.
 2. године УФГС иницира награду СЛАВИЦА која се додељује за изузетан допринос уметности
  глуме у југословенском филму. Награда је додељивана одлуком ширег ЈУ тела а носиоци
  су:  Драгомир Фелба  (1981),  Павле Вуисић  (1982),  Стојан Аранђеловић  (1983), Берт
  Столар (1984),  Антун Налис  (1985),  Ацо Јовановиски  (1986),  Оливера Марковић  (1987),  Јанез
  Врховец  (1985),  Раде Марковић  (1989), Борис Дворник (1990),  Петре Прличко  (1991),  Душан
  Јанићијевић  (1992), Јован Јанићијевић (1992-постхумно), Бата Живојиновић (1993).
  Од 1994. године Удружење додељује награду под именом ПАВЛЕ ВУИСИЋ у спомен на
  глумца  Павла Вуисића . По правилима о додели одлуку о добитницима доноси жири који чине претходни
  носиоци награде: Милена Дравић (1994),  Љубиша Самарџић  (1995),  Љуба Тадић  (1996),  Миливоје
  Мића Томић  (1997),  Данило Бата Стојковић  (1998),  Душица Жегарац  (1999),  Драган
  Николић  (2000),  Александар Берчек  (2001), Бора Тодоровић (2002),  Ружица Сокић  (2003),  Предраг
  Мики Манојловић  (2004), Никола Симић (2005),  Петар Краљ  (2006), Мира Ступица (2007), Мира
  Бањац (2008),  Богдан Диклић  (2009) и  Неда Арнерић  (2010).
  Током Филмских сусрета у Нишу уручено је више од четрдесет монографија добитника поменутих
  награда и других публикација везаних за фестивал и глумце. Осим тога урађен је велики број
  документарних филмских сторија о носиоцима награда СЛАВИЦА и ПАВЛЕ ВУИСИЋ.