ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ

УДРУЖЕЊА ФИЛМСКИХ ГЛУМАЦА СРБИЈЕ

 1. Као репрезентативно Удружење у култури – филму, обавља послове поверене од стране надлежног органа и Министарства, на основу Закона;
 2. Доприноси заштити ауторских, социјалних и других права глумаца на филму и њему сличним медијима:признаје статус самосталног уметника и води евиденцију и издаје документа о самосталном статусу;
 3. Иницира и активно учествује у предлагању законских решења у вези филмског стваралаштва, статуса стваралаца и својих чланова;
 4. Подстиче стваралачку и друштвену афирмацију чланова Удружења;
 5. Са Филмским Центром Србије доприноси материјално институционалном развоју  кинематографије Србије;
 6. Подстиче научно, теоријско, и критичко изучавање игре глумаца у филму и  њему сличним медијима;
 7. Остварује сарадњу са сродним уметничким удружењима у земљи и иностранству;
 8. Развија културно-пословне активности у оквиру регистрованих делатности;
 9. Остварује сарадњу са установама културе, филма, радија, телевизије и другим институцијама са којима чланови Удружења сарађују или у којима раде;
 10. Сарађује са школама, факултетима, академијама и другим образовним институцијама на којима се изучава филмско стваралаштво и оспособљавају кадрови за игру на филму и бављење филмском-стваралачком праксом;
 11. Обезбеђује финансијска средства неопходна за рад Удружења;
 12. Заједно са Југословенском Кинотеком води бригу о начину чувања и коришћења домаћих филмова који представљају историју нашег филмског стваралаштва и резултат минулог рада филмских уметника-глумаца;
 13. Предлаже заслужне филмске глумце за друштвена признања, одликовања и награде ( награда ПАВЛЕ ВУИСИЋ за изузетан допринос уметности глуме у домаћем филму – НАГРАДА ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО).
 1. Удружење филмских глумаца Србије као оснивач и суорганизатор са Скупштином града Ниша се бави уметничким делом Фестивала глумачких остварења играног филма „ФИЛМСКИ СУСРЕТИ – НИШ“.

  Значајна активност Удружења филмских глумаца Србије, огледа се у организовању јубилеја наших истакнутих филмских глумаца, који се приређују претежно у току одвијања ФИЛМСКИХ СУСРЕТА у Нишу.

  Посебна пажња и ангажовање Удружења, односи се на сарадњу, усаглашавање и усклађивање заједничких интереса и активности, као и односа са сродним организацијама, које се одвијају у оквиру Координационог одбора уметничких удружења.

                                                                                      П Р Е Д С Е Д Н И К

                                                                          Удружења филмских глумаца Србије

                                                                                       Растко Јанковић