Чланови Председништва су.

  1. Растко Јанковић – Председник Председништва;
  2. Милош Стојановић – Потпредседник и члан Председништва
  3. Оливера Викторовић – члан Председништва;
  4. Наталија Влаховић – члан Председништва;
  5. Јадранка Нанић Јовановић – члан Председништва;
  6. Милош Стојановић – члан Председништва и
  7. Фуад Табучић – члан Председништва

Чланови Надзорног одбора су:

  1. Небојша Шурлан;
  2. Гордана Бјелица и
  3. Данина Мириам Могуел